Vask og impregnering av båtkalesjer

Vi tilbyr totalservice av båtkalesjer.

VASKERI

Vask av tøy, tekstilar og kalesjer - Utleige av dukar og servietter

Vårt topp moderne vaskeri byr på betre, sikrare, meir effektive vaskeritenester for institusjonar, bedrifter og private. 

Vaskeriet er bygd opp etter dei mest moderne og kostnadseffektive prinsipp. Logistikk og prosessar er utvikla i Tyskland, med svært gode og dokumenterte resultat. Vårt vaskeri er det første av sitt slag i Skandinavia, og vert nytta som referanse ved planlegging av nye vaskeri.

 

Unike logistikksystem sikrar rask og presis henting, vask og levering.

Nøyaktig og sikker merking av tekstilar.

Nye standardar i høve til presisjon, sikkerheit, energibruk og ikkje minst til miljøvennlege prosessar, gjer det enklare og tryggare for kunden.

Vi har svært strenge hygienekrav og tar HMS og Kvalitetssikring på største alvor.

 
vaskeri-jpg-960.jpg