jobb hos oss

Vi tilbyr tiltaksplass i VTA tiltaket og arbeidspraksis i APS tiltaket.

VTA (Varig tilrettelagt arbeid)

Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personar arbeid i ein skjerma virksomheit, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursar hos den enkelter.

- Gi individuell opplæring slik at man får tilegnet seg nye ferdigheter

- Mulighet til personlig utvikling

- Tett oppfølging og veiledning slik at du føler deg trygg i arbeidssituasjonen.

- Gi mulighet til å bli en del av et trygt og inkluderende arbeidsliv.

 

APS (Arbeidspraksis i skjerma verksamheit)

APS tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfylgjing, og skal hjelpe til med å prøve ut den einskildes mogelegheiter i den ordinære arbeidsmarknaden, eller til ei utdanning.

APS kan berre bli tilbydt personar som har fått arbeidsevna si nedsett, og som ein meiner har særleg usikre yrkesmessige føresetnader, og som treng ei brei og tett oppfylgjing.

APS deltakarar skal søkjast inn via NAV, og det skal fylgje ei arbeidsevnevurdering med personen.

Arbeidoppgåver i  APS tiltaket:

Opplæring og undervisning  -  Arbeidsevneutprøving  -  Sosial trening og veiledning  -  Organisering

Vi har 4 avdelinger med forskjellig type arbeid.

- Topp moderne vaskeri

- Maritim Produksjon (mekanisk)

- Miljøpatrulje (mye utearbeid)

- Sy og Seil avdeling

_XC8I9248X-jpg-SB_2013-Foto-PederOttoDybvik-jpg-1536.jpg