Kontakt

 

Besøk oss gjerne i, Erikmarka 3, 6030 Langevåg. (Aannøfabrikken)
Du kan også ta kontakt med oss på telefon: 70 19 89 00 

eller e-post: admin@sula.as

Postadresse: Postboks 100, 6039 Langevåg

Opningstider

Vi har ope kvardagar frå 07.30-15.30.

Felles matpauser frå 09.30-09.50 og 12.00-12.30. 
Då har vi midlertidig stengt.


Kontaktpersonar

Iris Haugen Giske - Administrativ medarbeider - Økonomi

Tlf:    70198900
Mob: 41229376
Mail: iris@sula.as

Gunn Skotheimsvik Årdal - Dagleg Leiar

Tlf:    70198906
Mob: 90956513
Mail: gunn@sula.as

Trine Bjørkavåg - Avdelingsleiar Vaskeri

Tlf:    70198905
Mob: 97162179
Mail: vask@sula.as

Rune Alnes - Avdelingsleiar Sy og Seil

Tlf:    70198926
Mob: 95854245
Mail: sy@sula.as

Rune Amundø - Avdelingsleiar Maritim Produksjon

Tlf:    70198929
Mob: 92603132
Mail: maritim@sula.as

Per Arne Aase - Avdelingsleiar Miljø og Brensel

Tlf:    70198904
Mob: 48273896
Mail: miljo@sula.as