APS - Arbeidspraksis i Skjerma Virksamheit

Dersom du er usikker på dine yrkesmessige forutsetningar kan tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging hos oss være det rette for deg.

APS  - Arbeidspraksis i skjerma verksemd.

APS tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfylgjing, og skal hjelpe til med å prøve ut den einskildes mogelegheiter i den ordinære arbeidsmarknaden, eller til ei utdanning.

APS kan berre bli tilbydt personar som har fåt arbeidsevna si nedsett, og som vi meiner har særleg usikre yrkesmessige føresetnader, og som treng ei brei og tett oppfylgjing.

APS deltakarar skal søkjast inn via NAV, og det skal fylgje ei arbeidsevnevurdering med personen.

Arbeidoppgåver i  APS tiltaket:

Opplæring og undervisning  -  Arbeidsevneutprøving  -  Sosial trening og veiledning  -  Organisering

 

Vårt motto er: Kva kan vi gjere for deg?

Vi kan tilby:

Prøve ut dine moglegheiter, gje deg trygghet og tett oppfølging.

Skjermbilde 2018-04-15 kl. 17.23.23.png